Yaratıcılık, lider olmak ve takip eden olmak arasındaki farkta gizlidir.